HEATLOK H2Foam Lite

EN SUCCÉPRODUKT SOM ANVÄNDS I HELA VÄRLDEN

H2Foam Lite är en stor succé när det gäller sprayisolering. Materialet är utvecklat av amerikanska Huntsman Building Solutions och har blivit en av deras flaggskeppsprodukter.

UTMÄRKT PRESTANDA

H2Foam Lite är världsledande sprayisolering med öppen cell. Skumisoleringen fyller effektivt alla sprickor och andra håligheter.

SNABB INSTALLATION = KOSTNADSBESPARING

Installationen är smidig och går snabbt, vilket gör att arbetskostnaderna hålls nere. Vi på JPE AB är certifierade att installera H2Foam Lite. Du får en dokumenterat bra produkt applicerad av en skicklig och erfaren installatör.

ÖPPEN CELL – VAD INNEBÄR DET?

H2Foam Lite är sprayisolering med öppen cell. Isoleringen har inte lika hög densitet som sprayisolering med sluten cell, vilket ger en ännu mer kostnadseffektiv utfyllnad. Isolering med öppen cell är lufttät och har mycket goda isoleringsegenskaper. H2Foam Lite passar utmärkt som ljudisolering och till mellanväggar och mellanbjälklag. Däremot bör sprayisolering med öppen cell inte användas till fasadisolering eller på andra platser där det kan finnas direktkontakt med vatten eller fukt. Istället används sprayisolering med stängd cell, Heatlok® HFO Pro.

Fakta
Densitet:8 kg / m3
Brandklass:E
Värmeledningsförmåga (A):0,037 W / (mK)
Kompressionsstyrka:7,6 kPa
Draghållfasthet:25 kPa

Vi på JPE AB tillhandahåller också en produkt med stängd cell, nämligen HEATLOK HFO PRO. Med vår långa erfarenhet vägleder vi till rätt produkt i varje unikt projekt.