SKUMISOLERING FÖR TAKET, VINDEN OCH VINDSBJÄLKLAGET

SKUMISOLERA YTTERTAKET MED HEATLOK®

Genom att sprayisolera yttertaket med Heatlok® HFO Pro får du en optimal året-runt-lösning för vårt nordiska klimat. På vintern stoppar du värmen från att läcka ut ur ditt hem och på sommaren hindrar du värmen från att ta sig in i huset. Boendemiljön blir friskare och du sparar mycket energi och pengar.

FLERA FÖRDELAR I TAKKONSTRUKTIONER

Sprayisolering ger flera fördelar eftersom isoleringen tillåts vara tunn. Konstruktionsmöjligheterna ökar och utrymme sparas, såväl boarea som höjd. Detta gör också att ljusinsläppet maximeras.

Vi erbjuder en komplett isolering där du får allt i samma applikation. Några av fördelarna:

  • Maximerar takhöjd
  • Minimerar riskkonstruktioner
  • Förstärker takkonstruktionen
  • Lufttätar
  • Skarvfri
  • Snabb installation
  • Inga sättningar
  • Kostnadseffektivt

Vi på JPE AB är utbildade och auktoriserade att arbeta med Heatlok® HFO Pro av amerikanska tillverkaren Huntsman Building Solutions. Alla installatörer genomgår en grundlig utbildning innan de börjar arbeta med Heatlok® HFO Pro. Du som anlitar oss är lika trygg med materialet som med att arbetet blir gediget utfört.

BEPRÖVAD OCH FUKTSÄKER

De flesta bygger i dag med ventilerade takkonstruktionslösningar. Men faktum är att få av de takkonstruktioner som byggs klarar BBRs krav på 75 % relativ luftfuktighet (RF).

Det är viktigt att utföra konstruktionen lufttät. Det är svårt att uppnå konvektionstäthet i gamla konstruktioner med genomgående bjälkar med mera.

Isolering med polyuretanskum förenklar lufttätningen. Flera studier visar att oventilerade vindar och takkonstruktioner blir torrare än ventilerade.

GÖR VINDEN TILL BOYTA

JPE AB hjälper dig att snabbt och enkelt konvertera kallvinden till en varmvind utan några ingrepp på huset. Vi sprayisolerar vinden med Heatlok® HFO Pro istället för att installera lösull eller annan traditionell isolering.

Med sprayisolering går arbetet snabbare och resultatet blir bättre. Sprayisolering har bättre isolerande förmåga än andra material. Detta möjliggör tunnare isolering för att uppnå önskat isolervärde / lambdavärde. Tack vare detta klarar man sig ofta utan att behöva regla för att ge utrymme för extra isolering.

SÅ SPARAR DU BOYTA

Vid sprayisolering behövs inte luftspalt och plastofolie, vilket gör att du sparar boyta jämfört med andra isoleringsalternativ. Heatlok® HFO Pro sprutskumisolering skapar en effektiv luftbarriär. Efter applicering expanderar sprayisolering 30-100 gånger sin ursprungliga storlek, vilket gör att isoleringen fyller små hål och sprickor som hade missats med traditionell isolering.

Det är ingen tillfällighet att vi på JPE AB arbetar med Heatlok® HFO Pro från Huntsman Building SolutionsHeatlok® HFO Pro är skumisolering när metoden är som allra bäst: lättarbetad, miljövänlig och säker för fastigheten.

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG

Ventilerade tak över isolerade vindsbjälklag är känsliga för skador. Om fuktig inneluft kommer upp till vindsutrymmet via en otät ångspärr eller otäta genomföringar kan kondens uppstå med allvarliga skador som följd. Även små otätheter och små mängder fuktig inneluft inifrån kan ge stora problem. Det är inte ovanligt med att yrsnö flyger in och lägger sig på vindsbjälklaget. Vindsbjälklaget kan vara av trä eller betong.

Isolering av vindsbjälklaget är till för att förhindra värmeläckage upp på vinden. Om huset är äldre så rekommenderar vi att ta bort den befintliga isoleringen, och applicera Heatlok® HFO Pro som luft- och ångspärr och isolering i vindsbjälklaget.