ISOLERA KRYPGRUNDEN & KÄLLAREN

EN ALLT-I-ETT-ISOLERING FÖR DIN GRUND

Kyla och fukt är vanligt förekommande i husgrunder. Därför användes källarutrymmen förr mestadels som förråd. Idag är förutsättningarna annorlunda och med Heatlok® HFO Pro från Huntsman Building Solutions kan du uppnå bra boendestandard i din källare. Med Heatlok® HFO Pro får du en fuktspärr, ångspärr och radonspärr i samma applikation. Produkten är beprövad och står emot vattentryck så som översvämning. Även efter en översvämning är polyuretanskummet intakt. Heatlok® HFO Pro behåller sina ursprungliga fysikaliska egenskaper. Att installera Heatlok® HFO Pro sparar både tid och pengar samtidigt som du uppnår en överlägset hållbar och tät isolering.

PERFEKT TÄTNING TACK VARE HEATLOK® HFO PRO

Vi på JPE AB isolerar och tätar krypgrunder och källare med Heatlok® HFO Pro. Produkten ger ett tryggt och säkert tätskikt från betongplattan till markvåningsplan. Låt oss isolera eller tilläggsisolera, så att du slipper problem med fukt och mögel.

KRYPGRUNDEN KAN ISOLERAS PÅ TVÅ SÄTT

En krypgrund kan isoleras på två olika sätt: isolering av bjälklagets undersida för att uppnå en ventilerad krypgrund eller isolering av väggar och mark för att få en varmgrund. Heatlok® HFO Pro skumisolering lämpar sig väl för båda sätten. Vi hjälper dig till rätt lösning för just din grund.

MÖGELSÄKER BARRIÄR

Heatlok® HFO Pro ger inte bara ett varmare golv och en märkbart lägre energikostnad. Du får också en mögelresistent barriär som förhindrar fukt och dålig lukt från att ta sig upp i huset. Även om fukthalten ökar i krypgrunden under delar av året påverkar det inte er konstruktion eller innermiljön eftersom isolering med Heatlok® HFO Pro håller vatten, fukt och ånga fullständigt borta.

Heatlok® HFO Pro är resistent mot mögel och bidrar inte till dess tillväxt. Heatlok® HFO Pro är ingen matkälla och håller därför skadedjur borta.

LÅG TOTALKOSTNAD

Installationen av Heatlok® HFO Pro går mycket snabbt och ger en lägre totalkostnad per kvadratmeder än konkurrerande metoder. Konventionella isoleringssystem omfattar fler steg, större materialåtgång och betydligt mer arbete.

SÄKER INSTALLATION

Heatlok® HFO Pro är en säker produkt som alltid installeras av en certifierad installatör. Vi samarbetar med amerikanska Huntsman Building Solutions som driver utvecklingen och är en kvalitetsstämpel när det gäller sprayisolering.

EFFEKTIV ISOLERING AV KÄLLARE

Källare är riskzoner som ofta har hög fuktighet, vilket innebär gynnsamma förhållanden för utveckling av skadligt mögel. För att uppnå en frisk och problemfri källare så är det viktigt att du isolerar eller tilläggsisolerar med rätt material och rätt metod.

EN TORR, BEKVÄM OCH HÅLLBAR KÄLLARE

Vi på JPE AB tätar och isolerar källare med Heatlok® HFO Pro. Produkten fäster perfekt på betongväggar och är fullständigt resistent mot vatten och fukt. Flera studier visar att Heatlok® HFO Pro är den ideala isoleringen för översvämningsområden. Bakterietillväxt inte är möjligHeatlok® HFO Pro. Sprutskumisolering förhindrar med stor effektivitet ackumulering av kondens och utveckling av mögel.